Raakavesi Lintharjusta

 

Suonenjoen talousvesi saa alkunsa Lintharjun luonnonkauniiden paikoin jyrkkäpiirteisten harjujen ja soiden yli 10 kilometrin pituisesta pohjavesimuodostumasta. Lintharju on syntynyt mannerjäätikön vetäytymisen yhteydessä jääkauden päättymisen aikoihin yli 11 000 vuotta sitten. Pääosa Lintharjua kuuluu harjujensuojeluohjelmaan ja Euroopan Unionin Natura 2000 -verkostoon.

Raakavettä pumpataan useista pohjavesikaivoista yli 1500 m3/d.

Talousveden laadun viimeistely

 

Raakavesi johdetaan kahteen vedenkäsittelylaitokseen, jossa raakaveden pH säädetään talousvesiasetuksen mukaiseksi. Talousveden laatu varmistetaan UV -desinfioinnilla ennen vesijohtoverkostoon johtamista.

Talousveden laatua seurataan 24/7 useiden automaattisten mittausten avulla sekä säännöllisillä laboratoriotutkimuksilla.

Hanavettä kiinteistöille

 

Ennen kuin vedenkäyttäjä pääsee nauttimaan hanavedestä on matkalla monta huomaamatonta tapahtumaa. Suonenjoen Veden vesijohtoverkoston pituus on 126 km, jota kukin kiinteistö hyödyntää sijaintinsa mukaan. Hanaveden matkalla on myös mm. paineenkorottamoja, vesitorni, vedenlaadun mittauspisteitä sekä useita virtausmittauspisteitä.

Jätevedet viemäriin

 

Kodin viemäröinti toimii parhaiten silloin, kun wc -pönttöön laitetaan ainoastaan sitä itseään. Hygieniatuotteiden tai biojätteiden laittaminen pönttöön voi aiheuttaa kalliin ja kiusallisen tukoksen kiinteistön putkistoihin tai viemäriverkostoon.

Kiinteistöjen jätevedet johdetaan viemäriverkostoa pitkin kymmenien jätevedenpumppaamojen kautta jätevedenpuhdistamolle.

Puhdistettu jätevesi Iisveteen

 

Karsikonmäellä sijaitsee nykyaikainen jätevesien loppusijoituspaikka, jätevedenpuhdistamo. Puhdistamolle päätyy kaikki Suonenjoella syntyvät jätevedet alkuperästä riippumatta. Puhdistamon toiminnan kannalta on tärkeää ettei sinne päädy jätevesiin kuulumattomia jätteitä kuten muovituotteita, hiekkaa, biojätteitä, öljyjä tai muita ongelmajätteitä.

Iisvesi kiittää kaikkia vastuullisia vesilaskun maksajia!