Raakavesi Lintharjusta

 

Lintharju on syntynyt noin 11 000 vuotta sitten jääkauden päättymisen seurauksena. Jäätikön vetäytyminen muokkasi Lintharjusta noin 11 km pituisen luonnonkauniin harjumuodostelman. Lintharjusta löytyy mm. jyrkkäpiirteisiä suppia, suoalueita ja yli 40 metrin korkeuseroja.

Pääosa Lintharjua kuuluu harjujensuojeluohjelmaan ja Euroopan Unionin Natura 2000 -verkostoon. Lintharju on Suonenjoen merkittävin pohjavesivarasto.

Talousveden laadun viimeistely

 

Lintharjun pohjavesi on laadultaan erinomaista, mutta vaatii hieman käsittelyä ennen kuin päätyy juomalasiin. Pohjavesi pumpataan maaperän syvyyksistä vedenkäsittelylaitoksille, jossa raakavesi viimeistellään säätämällä pH tavoitearvoon. Ennen vesijohtoverkostoon johtamista talousveden hygieeninen laatu varmistetaan vielä UV -desinfioinnilla.

 

Hanavettä kiinteistöille

 

Talousvesi pumpataan kiinteistöille useiden mittaus- ja laadunvalvontapisteiden lävitse hyödyntäen yli 125 km mittaista vesijohtoverkostoa tarpeellisin osin.

Talousvettä johdetaan verkostoon yli 600 000 m3 vuodessa, josta elintarviketeollisuuden osuus on noin 1/3 ja loppuosa menee pääosin asuinalueille.

Asukkaan vuorokauden vedenkulutus jakautuu keskimäärin peseytyminen (40 %), wc (25 %), keittiö (20 %) ja pyykinpesu (15 %).

Jätevedet viemäriin

 

Kiinteistöjen jätevedet päätyvät jätevesiviemäriin. Kiinteistöstä riippuen jätevedet voivat kulkea kaikkiaan yli 105 kilometrin mittaisen viemäriverkoston ja kymmenien jätevedenpumppaamoiden kautta Karsikonmäen jätevedenpuhdistamolle.

Viemäriverkoston toiminnan kannalta on tärkeää, ettei viemäriin laiteta mitään sinne kuulumatonta. Esimerkiksi rasvat, roskat, käsipyyhkeet ja terveyssiteet aiheuttavat viemäriverkostoon tukkeumia. Pahimmassa tapauksessa viemäritukko voi aiheuttaa ympäristövahingon tai kiinteistöön jätevesitulvan.

Puhdistettu jätevesi Iisveteen

 

Lopulta suonenjokelaisten jätevedet päätyvät Karsikonmäelle jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamo on monimutkainen yhdistelmä mekaanisen, biologisen ja kemiallisen toiminnan tulos. Puhdistamon hyvän toiminnan turvaamiseksi voi jokainen vaikuttaa omalta osaltaan. Laskemalla viemäriin vain jätevettä auttaa myös jätevedenpuhdistamoa ja lopulta Iisveden purkuvesistöä, jonne puhdistettu jätevesi lopulta johdetaan.