Karsikonmäen jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön 2016. Puhdistamossa käsitellään Suonenjoen kaupungin yhdyskuntajätevedet mukaan lukien osuuskunnat sekä kahden elintarviketeollisuuslaitoksen jätevedet, jotka tulevat puhdistamolle erillisiä siirtoviemäreitä pitkin. Puhdistamon asukasvastineluku on 32 900.

Puhdistamo on täysin katettu kaksilinjainen aktiivilietelaitos, jossa on ilmastus ja jälkiselkeytys sekä fosforin poisto ferrikloridilla. Teollisuusjätevedet käsitellään erillisessä ilmastetussa tasausaltaassa ennen yhdyskuntajätevesien ja teollisuusjätevesien yhdistymistä esiselkeytyksessä. Kuivattu liete kuljetetaan muualle jatkokäsiteltäväksi. Sähkökatkoihin on varauduttu varavoimakoneella. Puhdistettu jätevesi johdetaan Iisveteen 5,5 kilometrin päähän rantapaviljongista katsottuna.

Viemäriverkoston pituus on 105 km, kulutuspisteitä on noin 1400 kiinteistöä ja jätevedenpumppaamoja 40 kpl.

SUONENJOEN VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2022