Suonenjoen Vesi on aloittanut toimintansa 2014 ja yhtiön omistaa 100 -prosenttisesti Suonenjoen kaupunki. Suonenjoen Vesi vastaa toiminta-alueensa vesihuollosta ja hulevesiviemäröinnistä Suonenjoella. Yhtiön tärkeimpiä tehtäviä ovat talousveden tuotanto ja jakelu sekä jätevesien johtaminen sekä käsittely. Vakinaista henkilöstöä on 8 henkilöä. Tavoitteena on tuottaa vesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteilla laadusta tinkimättä.

Suonenjoen Veden hallitus 2020-2022

Osmo Kääriäinen, puheenjohtaja
Tiia Ihasalo
Eija Leinonen
Hannu Matilainen
Pia Pentikäinen
Timo Sorsa
Olli Tiainen

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Talousvesi

Talousvettä, joka on pelkästään pohjavettä, tuotetaan verkostoon noin 680 000 m³ vuodessa. Pohjavesilaitoksia on kaksi kappaletta. Vesijohtoverkostoa on kaikkiaan noin 123 km vanhimpien verkosto-osien ollessa 1950 -luvulta. Verkosto sisältää mm. vesitornin, paineenkorottamoja, ilmanpoistokaivoja, paloposteja ja lukuisia reaaliaikaisia verkoston mittauspisteitä.

Jätevesi

Jätevettä johdetaan Karsikonmäen jätevedenpuhdistamolle noin 610 000 m³ vuodessa. Viemäriverkostoa on noin 105 km jakautuen vietto- ja paineviemärijärjestelmiin. Vanhimmat verkostonosat ovat 1950 -luvulta. Viemäriverkosto sisältää mm. 40 kpl jätevedenpumppaamoja.