Suonenjoen Vesi on aloittanut toimintansa 2014 ja yhtiön omistaa 100 -prosenttisesti Suonenjoen kaupunki. Suonenjoen Vesi vastaa toiminta-alueensa vesihuollosta ja hulevesiviemäröinnistä Suonenjoella. Yhtiön tärkeimpiä tehtäviä ovat talousveden tuotanto ja jakelu sekä jätevesien johtaminen sekä käsittely. Vakinaista henkilöstöä on 8 henkilöä. Tavoitteena on tuottaa vesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteilla laadusta tinkimättä.

Suonenjoen Veden hallitus 2024-2026

Mikko Suihkonen, puheenjohtaja
Timo Sorsa, varapuheenjohtaja
Tiia Ihasalo
Eija Leinonen
Pia Pentikäinen
Mauri Suikkanen
Olli Tiainen

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Talousvesi

Talousvettä, joka on pelkästään pohjavettä, tuotetaan verkostoon noin 680 000 m³ vuodessa. Pohjavesilaitoksia on kaksi kappaletta. Vesijohtoverkostoa on kaikkiaan noin 123 km vanhimpien verkosto-osien ollessa 1950 -luvulta. Verkosto sisältää mm. vesitornin, paineenkorottamoja, ilmanpoistokaivoja, paloposteja ja lukuisia reaaliaikaisia verkoston mittauspisteitä.

Jätevesi

Jätevettä johdetaan Karsikonmäen jätevedenpuhdistamolle noin 610 000 m³ vuodessa. Viemäriverkostoa on noin 105 km jakautuen vietto- ja paineviemärijärjestelmiin. Vanhimmat verkostonosat ovat 1950 -luvulta. Viemäriverkosto sisältää mm. 40 kpl jätevedenpumppaamoja.