Maksut voimassa 1.1.2024 alkaen.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Koko hinnaston voit myös ladata PDF-tiedostona oikeassa reunassa olevasta napista.

Käyttövesimaksu 1,82 €/m³ ja jätevesimaksu 3,50 €/m³, yhteensä 5,32 €/m³.

Käyttömaksun suuruus määräytyy kiinteistön käyttämän ja mitatun, tai joissakin poikkeustapauksissa muulla tavoin määritellyn vesimäärän mukaan. Käyttömaksu koskee käyttö- ja jätevettä. Joiltakin tuotantolaitoksilta peritään korotettua jäteveden käyttömaksua, jonka suuruus määräytyy ns. aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Laskutus on neljä kertaa vuodessa sisältäen 3 kk perusmaksut ja vedet: arviolaskujen eräpäivät ovat 15.3. ja 15.6. sekä 15.12. vesimittarilukemat pyydetään elokuussa tasauslaskuun, minkä eräpäivä on 15.10. Vesimittarilukemia voi myös syöttää pitkin vuotta, vaikkapa kuukautta ennen eräpäivää kohdassa ilmoita mittarilukema, niin laskutus tapahtuu todellisen kulutuksen mukaisesti.

Maksuluokka 1: 136,40 €/vuosi, pääsääntöisesti kaikki omakotitalot
Maksuluokka 2: 654,72 €/vuosi, rivitalot, paritalot pienehköt kerrostalot ja osin myös teollisuusrakennukset
Maksuluokka 3: 2591,60 €/vuosi, kerrostalot, teollisuusrakennukset ja koulukiinteistöt
Maksuluokka 4: 5183,20 €/vuosi, kiinteistöt, joiden veden kulutus on jatkuvasti tai ajoittain huomattavan suuri tai vesimäärän mittaus vaatii esim. magneettisen virtausmittarin, pulssimittarin tai kaukovalvonta yhteyden. Tähän ryhmään kuuluvat suurimmat teollisuuslaitokset

Perusmaksu on veden kulutuksesta riippumaton maksu. Perusmaksu on maksu siitä että liittyjälle on varattu maksunsa mukainen kapasiteettivaraus laitoksen verkostoista. Perusmaksun suuruus määräytyy tonttijohtojen ja/tai vesimittarin koon mukaan. Maksu sisältää käyttöveden ja viemäröinnin sekä aiemmin käytössä olleen mittarimaksun.

Maksuluokka 1: 21,08 €/vuosi, pinta-ala enintään 250 m2
Maksuluokka 2: 43,40 €/vuosi, pinta-ala 251 – 500 m2
Maksuluokka 3: 105,40 €/vuosi, pinta-ala 501 – 1000 m2
Maksuluokka 4: 210,80 €/vuosi, pinta-ala 1001 – 2000 m2
Maksuluokka 5: 415,40 €/vuosi, pinta-ala yli 2000 m2

Hulevesiviemärimaksulla katetaan Suonenjoen Vedelle aiheutuvat kustannukset jotka muodostuvat kiinteistöjen kattopinnoilta, piha-alueilta sekä perustusten kuivatuksesta tulevien vesien pois johtamisesta laitoksen rakentaman ja kunnossa pitämän viemäriverkoston kautta. Hulevesiviemärimaksut otetaan käyttöön sitä mukaa, kun kiinteistöjen maksun perusteena olevat pinta-alat saadaan selvitettyä.

Veden katkaisu ja uudelleen kytkentämaksu on 61,54 €, joka peritään mikäli tonttivesijohto joudutaan sulkemaan liittyjän laiminlyödessä maksuvelvollisuutensa vesimaksujen kohdalla.

Vesimittarin lukumaksu on 10,25 €, joka peritään mikäli liittyjä ei ilmoita vesimittarinsa lukemaa, vaan se joudutaan tekemään vesihuoltolaitoksen toimesta. Maksua ei peritä mikäli liittyjä ilmoittaa ettei hän osaa lukea mittaria tai mittariin on tullut vika minkä vuoksi lukemasta ei saa selvää.

Savo-Pielisen jätelautakunta päättää sakokaivo- ja umpikaivolietteen käsittelymaksut. Maksulla katetaan jäteveden puhdistamolle käsiteltäväksi tuodun sako-/umpikaivolietteen kuivauksen ja kompostoinnin aiheuttamia kustannuksia.

Omakotitalot:
Vesi- ja viemäriliittymät yhtä aikaa rakennettuina 2278,38 €
Vesiliittymä erillisenä rakennettuna 2076,75 €
Jätevesiviemäriliittymä erillisenä rakennettuna 2076,75 €
Hulevesiviemäri erillisenä rakennettuna 2076,75 €

Rivitalot, kerrostalot ja teollisuusrakennukset:
Vesi- ja viemäriliittymät yhtä aikaa rakennettuna 3987,16 €
Vesiliittymä erillisenä rakennettuna 3587,94 €
Viemäriliittymä erillisenä rakennettuna 3587,94 €
Hulevesiviemäriliittymä erillisenä rakennettuna 3587,94 €

Asemakaava-alueen ulkopuolella maksu peritään kaksinkertaisena. Kiinteistön sijaitessa asemakaava-alueen ulkopuolella, mutta Suonenjoen Veden määräämä liitospaikka sijaitsee asemakaava-alueella, noudatetaan normaalia tonttijohtojen rakentamismaksua.

Asentajan työtuntimaksu 49,60 €/tunti
Työnjohdon työtuntimaksu 62,00 €/tunti
Viemäripesuri 112,84 €/tunti
Höyrynkehitin 112,84 €/tunti
Viemärinkuvaus 74,40 €/tunti
Pakettiauto 0,81 €/km

Maksuja käytetään asiakkaan tilaamissa laskutustöissä sekä työsuorituksissa jotka koskevat johtoja tai laitteissa mitkä ovat asiakkaan/liittyjän korvattavalla osuudella. Tyypillisimpiä ovat tonttijohtojen rakentamiseen kuuluvat työsuoritukset tontin osalla, tonttijohtojen sulatukset ja tukkeumien aukaisut sekä vesimittarien vaihdon yhteydessä tehdyt työt.

Suonenjoen Veden toiminta-alueella on käytössä neljä vesipostia. Vesipostin saa käyttöönsä avaimella, joka on noudettavissa teknisen osaston tukikohdan varastosta osoitteessa Lammikkotie 1. Vesipostin käytön avainmaksu on 50 €/vuosi.