EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tavoitteena on suojella luonnollisen henkilön yksityisyyttä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat käsittelemään henkilötietoja rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla.

Suonenjoen Veden henkilötietojen käsittely tapahtuu aina perustellusti, asianmukaisesti ja vain tiettyä tarkoitusta varten, asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla.

Tietosuojaseloste, Suonenjoen Vesi Oy