Talousveden riskiarviointi

20 huhtikuun, 2021, sjvesi_julkaisija

Suonenjoen Vesi on laatinut terveydensuojelulain 20 § (11.11.2016/942) mukaisen talousve­den riskinarvioinnin. Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 18.12.2020. Riskinarvioinnin perusteella ei ole tullut esiin tarvetta muuttaa valvontaa. Valvontaa suoritetaan edelleen vesilaitoksen ja terveysvalvonnan toimesta sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 sekä talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti.