Jätevedenpuhdistamon välpättyä jätevettä ohijuoksutettu Iisveteen

16 huhtikuun, 2024, sjvesi_julkaisija

Karsikonmäen jätevedenpuhdistamolla on ohijuoksutettu 11.-15.4.2024 välpättyä yhdyskuntajätevettä Iisveteen n. 4300 m3. Teollisuusjätevesi on käsitelty normaalisti.

Ohijuoksutusta on jouduttu tekemään poikkeuksellisen suuren sulamisvesimäärän vuoksi. Jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesimäärä on ylittänyt puhdistamon mitoitusvirtaaman, joka vaarantaa puhdistamon biologisen prosessin toiminnan. Ohijuoksutuksella varmistetaan ettei puhdistamon biologinen prosessi vaarannu ja aiheuta ohijuoksutusta suurempaa haittaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Väätäinen p. 040 7369793
Puhdistamon hoitaja Jarmo Rossi p. 0400 371799