Rasvapäästö Maitomaalta voi vaikuttaa jätevedenpuhdistamon toimintaan

Puhdistamoalue kuvattuna elokuussa 2015. Kuva IKAR - Aleksi Rajala

Raakamaitopäästöllä voi olla vaikutusta Suonenjoen jätevedenpuhdistamon toimintaan

Osuuskunta Maitomaalta on päässyt raakamaitoa viemäriin 9.3.-10.3.2017 välisenä aikana n. 70 tonnia. Häiriön syynä ovat tekniset ongelmat maidon vastaanottosäiliöissä.

Raakamaitopäästöllä voi olla vaikutusta jätevedenpuhdistamon toimintaan. Jätevedenpuhdistamolla otetaan lähtevästä jätevedestä näytteitä, jotta saadaan selville päästön kuormitusvaikutus vesistöön että jätevedenpuhdistamon toimintaan.

Purkuputkesta puhdistetun jäteveden mukana voi päästä vaaleaa vaahtoa Iisveteen. Puhdistettu jätevesi voi aiheuttaa haittaa purkuputken pään lähistön kalastajille ja mahdolliselle muulle virkistyskäytölle.

Lisätietoa Suonenjoen jätevedenpuhdistamon toiminnasta antaa Antti Väätäinen p. 040 7369793 ja Osuuskunta Maitomaan toiminnasta Mikko Sairanen p. 050 3509669.

 

Uusimmat uutiset