Karhukiven vesihuollon rakentaminen alkaa viikolla 8

Julkaistu: 24.2.2021

Suonenjoen Vesi aloittaa Karhukiven teollisuusalueen vesihuollon rakentamisen viikolla 8. Työalueella rakennetaan uusia vesi- ja viemärijohtoja vastaamaan tulevaisuuden vesihuollon tarpeita sekä parantamaan vedenjakelun toimintavarmuutta. Rakennustyöt valmistuvat kevään 2021 aikana. Lisätietoa antaa Antti Väätäinen p. 040 7369793

Vesimaksut säilyvät ennallaan vuonna 2021

Julkaistu: 24.11.2020

Suonenjoen Veden käyttö- ja perusmaksut säilyvät ennallaan vuonna 2021. Maksuja on tarkistettu edellisen kerran 1.1.2020. Talousveden käyttömaksu on 1,64 €/m3 ja jäteveden käyttömaksu on 3,17 €/m3, yhteensä 4,81 €/m3. Omakotitalon perusmaksu on 124 €/v. Tarkempi hinnasto löytyy osoitteesta suonenjoenvesi.fi/hinnasto Suonenjoen … Lue loppuun

Rautalammintiellä ja Tilhinkadulla uusitaan vesihuoltoa

Julkaistu: 28.10.2020

Suonenjoen Vesi uusii katualueella olevat vesi-, viemäri- ja sadevesijohdot Rautalammintie 37 ja Tilhinkatu 4 välisellä alueella. Työ alkaa viikolla 45 ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Viimeistelytyöt tehdään keväällä 2021 roudan ja lumien sulettua. Työmaa alkaa Rautalammintieltä ja päättyy Tilhinkadun ja … Lue loppuun

Vesijohtoverkoston huuhtelua 26.-29.5.2020

Julkaistu: 19.5.2020

Suonenjoen Vesi huuhtelee vesijohtoverkostoa valtatie 9 pohjoispuoleisilla alueilla 26.-29.5. Huuhtelualue käsittää Purolan, Käpylän, Tapiolan, Raatmaan, Petsamon ja Iisveden alueet. Huuhtelu suoritetaan öisin klo 22.00 – 6.00 välisenä aikana. Työ aloitetaan 26.5. klo 22 ja viimeiset huuhtelut lopetetaan 29.5. klo 6. … Lue loppuun

Koulukadun peruskorjaus alkaa viikolla 17

Julkaistu: 20.4.2020

Suonenjoen Vesi, Suonenjoen kaupunki ja Savon Voima aloittaa vesihuollon, kadun ja kaukolämmön peruskorjauksen Koulukadulla viikolla 17. Työmaa alkaa Iisvedentien ja Koulukadun risteysalueelta. Työmaan arvioitu valmistuminen on syksyllä 2020. Viimeistelytyöt tehdään keväällä 2021. Työmaa-alueella tapahtuu liikennejärjestelyjä, jonka seurauksena Koulukadun läpikulku voi … Lue loppuun

Suonenjoen Vesi varautuu koronavirukseen

Julkaistu: 16.3.2020

Vesihuoltolaitokset ovat saaneet Maa- ja metsätalousministeriöltä sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä suosituksia vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamaan tautiepidemiaan. Tämän hetkisen tiedon mukaan koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä eikä jätevesien johtaminen tai puhdistaminen aiheuta vaaraa veden käyttäjille. Suonenjoen Vesi on ottanut … Lue loppuun

Roskat eivät kuulu pönttöön

Julkaistu: 24.2.2020

Roskat eivät kuulu viemäriin. Viemärijärjestelmää ja jätevedenpuhdistamoa ei ole tarkoitettu roskien kuljetukseen ja käsittelyyn. Estämällä vaarallisten aineiden päätymisen viemäriverkostoon meistä jokainen voi vähentää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. On tärkeää, että emme kuormita viemäriä (pytty, suihku, lavuaari) ylenpalttisella tai turhalla … Lue loppuun

Käyttömaksujen hinnat nousevat 1.1.2020

Julkaistu: 18.11.2019

Suonenjoen Vesi korottaa talousveden ja jäteveden käyttömaksuja 2 %:ia 1.1.2020 alkaen. Voimassa olevat käyttömaksujen hinnat ovat talousvedelle 1,61 €/m3 ja jätevedelle 3,11 €/m3. Käyttömaksujen uudet hinnat 1.1.2020 alkaen ovat talousvesi 1,64 €/m3 ja jätevesi 3,17 €/m3 (sis. alv 24%). Koko … Lue loppuun

Kaatronkadun peruskorjaus alkaa Heinäkuussa

Julkaistu: 24.6.2019

Suonenjoen Vesi, Suonenjoen kaupunki ja Savon Voima aloittaa vesihuollon, kadun ja kaukolämmön peruskorjauksen Kaatronkadulla 1.7.2019. Työmaan arvioitu valmistuminen on syksyllä 2019. Viimeistelytyöt tehdään keväällä 2020. Työmaa-alueella tapahtuu liikennejärjestelyjä, jonka seurauksena Kaatronkadun läpikulku estyy kaikelta liikenteeltä. Työmaan edetessä myös Rautalammintien ja … Lue loppuun

Vesijohtovuoto Tervalankadulla – vuoto korjattu

Julkaistu: 18.3.2019

päivitetty 18.3.2019 klo 14.30 Tervalankadulla on vesijohtovuoto. Vuodon seurauksena vesijohtoverkostossa on paineenvaihtelua, joka irrottaa rauta- ja mangaanisakkaa putkistoista. Myös vedenjakelussa on häiriöitä mm. Purolassa ja Vesitorninmäellä. Värjääntynyttä vettä voi olla koko keskustan alueella. Vesi on juomakelpoista, jos se on kirkasta. … Lue loppuun